Tidevandstabel 2024

Oversigt over tidevandstabeller for Danmark i 2024. Her kan du se hvornår der er højvande og lavvande i dit område.

Tidevandet kan have stor betydning for din fisketur, da tidevandet påvirker vandmiljøet i de omgivelser du fisker i ved kysten. Det kan derfor være godt givet ud, at orientere sig om det er højvande eller lavvande, når du vil fiske. Og bruge den information, til at vælge hvornår du vil fiske den pågældende dag. Det kigger vi på i denne artikel.

Oversigt over indholdet i denne artikel:

Tidevandets betydning for dit fiskeri

Tidevandet kan have stor betydning for dit fiskeri ved kysten. Hvad enten det er ved de åbne kyster, eller inde i de danske fjorde. Det er dog mest ved de åbne danske kyster, at dit fiskeri, og mulighederne for det samme, påvirkes af højvand og lavvande.

Tidevandet vil påvirke vandmiljøet i det område du fisker i. Generelt set, vil en stigende vandstand (tiltagende højvande), være det bedste tidspunkt at fiske i.

En stigende vandstand vil flytte mere vand, og med dette også flere fødeartikler hen mod kysten. Det giver nogle muligheder for de mindste fisk, som søger tættere på land, i deres jagt efter føde. Og når de mindre fisk søger tættere på land, følger rovfiskene efter, da de jager de små fisk.

Du kan derfor med fordel, udnytte den stigende vandstand, når du vælger dit fisketidspunkt.

Hvad er højvande og lavvande?

Højvande (flod) og lavvande (ebbe) er de to tilstande, som betegner vandstandens højeste og laveste niveau.

Lavvande er det tidspunkt, hvor vandet trækker sig tilbage, og står på det laveste niveau. Dette kaldes også for ebbe, da vandstanden ebber ud.

Højvande er når vandstanden stiger, for til sidst at nå det højeste niveau. Dette kaldes også for flod.

På grund af jordens rotation omkring sin egen akse hvert døgn, vil der være 2 højvande og 2 lavvande hver døgn. Næsten i hvert fald. For da månen bevæger sig i samme retning som jorden, passer det ikke helt med hver 6. time. Faktisk er der på grundt af månens bevægelse, 6 timer og 12 minutter mellem højvande og lavvande.

Hvad er tidevand?

Tidevand er vandets variation mellem højvande (flod) og lavvande (ebbe). Tidevandet udgør den niveaumæssige forskel der på, når vandstanden står højest og lavest.

Sådan læser du tidevandstabellen

Tidevandstabellerne kan ved første øjekast, se lidt forvirrende ud. Men det er nu relativt simpelt, når man dykker lidt ned i tallene.

Start med at finde nærmeste tidevandstabel, for den lokation du gerne vil fiske fra. I eksemplet herunder, bruger vi Thyborøn som eksempel på en fisketur. Hent PDF’en i vores geografiske oversigt over tidevandstabeller, nederst på siden.

Tidevandstabel forklaring

Find den ønskede dato for din fisketur. Skemaet er nemt sat op måned for måned, så du hurtigt kan finde frem til de enkelte datoer.

Skemaet viser måned, dato, tid og vandstandens ændring i meter [m].

I vores eksempel, kigger vi nu på d. 17 februar.

Tidevandstabel specifik dato

Her kan vi nu se at vandstanden vil være højest kl. 4:21 om natten/morgenen, med en vandstandsstigning på 0,56 meter, mens den 11:31 ligger på 0,12 meter*.

Så du vil nu kunne se ændringerne i vandstanden i løbet af dagen, og planlægge din fisketur ud fra dette.

*Vær opmærksom på sommertid/vintertid. Tidevandstabellerne er angivet i UT (Universal Time) + 1 time. Det betyder at når sommertid gælder, skal du ligge 1 time til tidspunkterne.

Hvordan påvirker månen tidevandet?

Tidevandet skyldes en massetiltrækning fra de andre himmellegemer. Det er især månen og solen, som påvirker vores tidevand. Månen har den største tiltrækningskraft på vandet, og påvirker tidevandet dobbelt så meget som solen gør det.

Månens faser har derfor betydning for hvor højt og lavt, det astronomiske tidevand er.

Dette kan også aflæses i tidevandstabellerne, hvor der også er angivet månens positioner (faser). Altså fuldmåne, nymåne, første og sidste kvarter. De er markeret således i tidevandstabellerne.

Nymåne Nymåne
Første kvarter Månens første kvarter
Fuldmåne Fuldmåne
Sidste kvarter Månens sidste kvarter

Hvor præcise er tidevandstabellerne?

Tidevandstabellerne er kun en prognose, som viser de variationer i vandstanden, der skyldes månens og solens tiltrækningskraft. Det er altså et udtryk for det astronomiske tidevand, ikke nødvendigvis det faktuelle tidevand.

Vandstandsvariationerne for tidevandet, er både det astronomiske tidevand, men også de mange andre faktorer, som kan påvirke vandstanden på den enkelte lokation. Her spiller faktorer som vind, vindretning, lufttryk og havets massefylde også ind på den samlede vandstand. Det bedste eksempel er en god dansk storm, hvor der presses mere vand ind mod kyster, fjorde og havne. Her kan vandstanden være flere meter over normalen.

Tidevandstabellerne kan ikke tage højde for dette. Så du skal altid bruge tidevandstabellerne sammen med en generel betragtelse af den aktuelle vejrsituation for dit fisketidspunkt.

Den faktiske målte vandstand, for en række danske havne, kan du finde på DMI, hvor du kan finde målinger i vandstanden for de sidste 24 timer.

Find DMI’s vandstandskort her.

Tidevandstabeller for Danmarks kyster og fjorde 2024

Herunder har vi samlet en nem oversigt til dig, hvor du kan finde links ind til DMI’s tidevandstabeller for de danske kyster og fjorde.

Brug tabellerne som både højvandskalender og lavvandskalender.

Klik ind på den enkelte tabel, for at downloade tidevandstabellen for det ønskede område.

Tidevandstabeller for Vestkysten, Jylland

Tidevandstabeller for Østkysten, Jylland

Tidevandstabeller for Limfjorden

Tidevandstabeller for Fyn

Tidevandstabeller for Sjælland

Tidevandstabeller for Bornholm

Du kan blive klogere på de danske vejrforhold hos DMI’s marine information.